Giá Gương Việt Nhật Tráng Nhôm VOG 3mm 4mm 5mm

Giá Gương Việt Nhật Tráng Nhôm VOG 3mm 4mm 5mm

GuongSoiHaNoi.Com cập nhật bảng báo giá gương Việt Nhật tráng nhôm các loại độ dày mới nhất hiện nay.

  • Giá gương Việt Nhật tráng nhôm VOG 3mm: 450.000vnd/m2 ( gương tráng nhôm Việt Nhật VOG 3 ly )
  • Giá gương Việt Nhật tráng nhôm VOG 4mm: 550.000vnd/m2 ( gương tráng nhôm Việt Nhật VOG 4 ly )
  • Giá gương Việt Nhật tráng nhôm VOG 5mm: 650.000vnd/m2 ( gương tráng nhôm Việt Nhật VOG 5 ly )

Xem thêm:

Gương soi Hà Nội